Biomiškas

Apie ūkį/įmonę

Valome savaiminiu mišku apaugusias žemės ūkio paskirties vietovesVeiklos rinkos

Darbuotojų skaičius -